Menu Close

Innledning

For å handle på saluton.no må du ha fylt 18 år. Kjøpet er regulert av standard salgs- og leveringsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Betingelsene er utarbeidet i henhold til veiledning fra Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse vilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, vises det til de overstående lover.

1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelse
5. Ordrebekreftelse
6. Levering m.v.
7. Angrerett
8. Reklamasjon
9. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
10. Personopplysninger

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Kjøper må være over 18 år for å kunne bestille.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger (heretter «vi» eller «oss») er:
Saluton.no
Asbjørn Øverås veg 14 G, NO-7036 Trondheim
Tlf: 917 07 764
E-post: post@saluton.no
Organisasjonsnummer: NO 912 054 063

Kjøper (heretter «du»)) er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, og inkluderer ikke medverdiavgift siden bøker er unntatt avgift. Dersom du ønsker varen levert til adresse utenfor Norge, påligger det deg å ha oversikt over eventuelle avgifter som påløper ved innførsel av bøker til sitt land.
Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av oss og bekreftet av PayPal.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet åpenbare feil i bestillingsløsningen, i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Saluton.no tar forbehold om skrivefeil og eventuelle følgefeil ved tredjeparts programvare som beregner frakt.

5. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling, vil straks bekrefte ordren ved å sende deg en ordrebekreftelse.
Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

6. Levering m.v.

Levering av varen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Saluton.no vil behandle og sende den bestilte varen i løpet av 2 virkedager (på grunn av ferieavvikling kan leveringstid avvike noe fra dette i juli måned). Når ordren er ferdig behandlet og sendt, vil vi sende en ny bekreftelse på e-post. Avhengig av postgangen vil du normalt motta varene fra oss i løpet av 3–5 virkedager. Utenfor Norge kan leveringstid overstige dette alt etter mottakerland.

7. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Dersom det mot formodning ikke medfølger tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema med forsendelsen, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt.

8. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, og senest innen 2 år, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Meldingen bør være skriftlig (e-post eller brev).

9. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer varen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss.

10. Personopplysninger

Saluton.no innhenter kun personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre ordretransaksjonen og levere de bestilte varene. Saluton.no vil ikke benytte personopplysninger til andre formål.

Publisert 21.9.2013.
Oppdatert 27.5.2025 med informasjon om reklamasjonsfrist.