Menu Close

Albumet inneholder 64 sider tettpakket med Pondus-striper. Innholdet er i hovedsak plukket fra striper som første gang kom ut i perioden 1998-2005. Her er både enkeltstriper og lengre historer.

Les striper på nettsidene til Norsk esperantoungdom.

Takk til Grupo Esperantista de Trondheim (Trondheim esperantoklubb) for all hjelp til korrekturlesing og språkvask. En særlig takk til Baard, Jardar og Kjell for siste finpuss.

Albumet publiseres med tillatelse fra Strand&Øverli.